Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Добре дошли на уеб-страницата. Посещавайки нашия Сайт, Вие
потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели настоящите Общи условия за
ползване. Моля да имате предвид, че тези условия важат само за текущия сайт, в който
се намирате в момента. Препоръчваме Ви да ги прочетете внимателно и да се
запознаете с тях.
1. Идентификация и контакти
Дружество, собственик на Сайта (Дружеството): “Сплотеника“ ЕООД с адрес на
регистрация: гр. Шумен, ул. „Георги Кирков” № 5, ет.3, ап.9, вписано в Търговския
регистър с ЕИК 205800578, имейл: angelov.work1@gmail.com, телефон: 0885282553.
2. Информация за дейности
Дружеството създаде този Сайт, за да Ви представи своите дейности и да Ви
предостави информация или препоръки относно продукти, обект на Вашите интереси.
Дружеството може да променя информацията относно своята дейност в този Сайт по
всяко време и без известяване. Тази информация е предоставена като основна, като
“Сплотеника“ ЕООД не поема отговорност при използването й за специфични цели от
Ваша страна.
3. Интелектуална собственост
Всякаква информация или документи (текст, изображения, звуци, бази данни, снимки,
ноу-хау или цитирани продукти), съхранявани в Сайта, както и елементите, създадени
за сайта и неговата основна структура, са собственост на Дружеството или на
Дружеството са предоставени права за използването им, копирането или
разпространението им сред неограничен брой лица.
4. Отличителни знаци
Освен ако не е обозначено друго, търговската фирма на Дружеството, неговото лого и
марки, цитирани в Сайта, са собственост на Дружеството. Те не могат да бъдат
използвани без писмено съгласие, дадено от Дружеството.
5. Задължения на потребителя
Всеки посетител на Сайта, който предоставя информация, предоставя на Дружеството
всички прехвърлими права върху информацията и се съгласява Дружеството да я
използва. Информацията, предоставена от посетители, няма да бъде разглеждана като
поверителна. Когато информацията представлява лични данни по смисъла на
българския Закон за защита на личните данни, то тя ще бъде обработвана от
Дружеството в съответствие с неговите разпоредби.
6. Всеки посетител на Сайта се съгласява да спазва приложимите български
закони, както и че:
 Има възможността и средствата за достъп до използване на Сайта;
 Подсигурил е, че използваната IT конфигурация е в изправност и не съдържа вируси;

 Предоставя на Дружеството и неговите контрагенти правото да използват
предоставената информация (с изключение на личните данни);
 Трябва да спазва поверителност и следователно е отговорен за употребата и
сигурността на кодове за достъп и пароли, които Дружеството може да му изпрати за
достъп до определени секции.
 Дружеството си запазва правото да ограничи достъпа Ви до сайта при измама или
опит за измама при използване на предоставения достъп.
 
7. Хипертекст (Hypertext) връзки
Hypertext връзката е техника, която Ви позволява да посетите друг уеб-сайт чрез линк
на Сайта. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на сайтове, с които
осигурява връзки. Тези връзки се предлагат на потребителите на Сайта като услуга.
Моля, разгледайте внимателно общите условия и разделите за защита на личните данни
на тези сайтове, за да разберете техните практики. Решението за използването на
връзки може да бъде взето единствено от Вас. Запазваме си правото да променим или
изтрием връзка от нашия Сайт във всеки един момент.
8. Лични данни
При посещение на Сайта, Вие можете да ни предоставите лични данни, включващи
Вашите собствено име, фамилия, имейл адрес, с оглед осъществяване на контакт с Вас.
Ние събираме част от Вашите лични данни, за да комуникираме с Вас, да отговаряме на
Вашите искания за информация и да разбираме по-добре Вашите очаквания. В онлайн
формите на Сайта задължителните полета са отбелязани с „*”. Вие контролирате
информацията, която предоставяте на Дружеството. Ако обаче изберете да не
споделите тази информация с Дружеството, имайте предвид, че е възможно да нямате
достъп до някои области на сайта, както и да се възпрепятства опитът от наша страна да
Ви предоставим търсената от Вас информация. Предоставяйки ни Ваши лични данни,
по-конкретно имейл адрес, и приемайки условията, като отбележите зададеното за
целта поле на съответната част от сайта с отметка, Вие се съгласявате да получавате
наш информационен бюлетин. При размаркирване на полето и оставяйки го празно,
Вие няма да получавате наш бюлетин. Потребителите, които са решили да прекратят
абонамента си за информационния бюлетин, могат да престанат да получават тези
съобщения, като ни пишат на имейл: angelov.work1@gmail.com или да се отпишат директно
през линка, поставен в бюлетина.
9. Автоматично записвана информация
Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на Дружеството, автоматично се
записват някои общи нелични данни (използван Интернет браузър, брой посещения,
средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва,
за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и
функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на
трети страни.
10. Управление на кукита (cookies)
Когато посещавате Сайта, Дружеството може да инсталира „куки” на Вашия компютър.
Куки е файл, който записва информация, свързана с разглеждането на Сайта от същия
компютър (напр. посетени страници, дата и час на разглеждане, последвани линкове) и
който ще улесни посещенията Ви, като направи по-лесна и по-бърза идентификацията
Ви с оглед достъп до търсената от Вас информация . Можете да изтриете куки-тата,
които са инсталирани на Вашия компютър, по всяко време, както и да предотвратявате
запазването на нови куки-та и да получавате уведомление преди инсталирането на ново
куки, като настроите Вашия браузър. Моля, посетете помощния раздел на Вашия
браузър за повече информация относно това как да активирате и деактивирате тези
функции. Моля да имате предвид, че може да не се възползвате от някои от нашите
услуги, в случай че деинсталирате куки или предотвратите инсталирането на куки на
Вашия компютър.
11. Официално уведомление
Дружеството не може да гарантира дейността на сайта без прекъсвания или че
сървърите или сайтовете на трети лица, към които връзките препращат, не съдържат
вируси.
12. Актуализиране на Общите условия за ползване на Сайта и приложим закон
Дружеството може да актуализира тези условия по всяко време. Препоръчваме Ви
редовно да следите последните валидни Общи условия за ползване. Тези Общи условия
за ползване на Сайта се регулират от българското законодателство.
13. Контакти
За въпроси, моля свържете се с нас по пощата на следния адрес за кореспонденция:
“Сплотеника“ ЕООД гр. Шумен, ул. „ Георги Кирков” 5, ет.3, ап.9 , на имейл адрес:
angelov.work1@gmail.com или на телефон : 0885282553

І.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата historicalart.bg, която се оперира и поддържа от „Сплотеника“ ЕООД.

1. БИЛЕТИ - ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

(1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата historicalart.bg, са билети за  развлекателни събития, конференции и други организирани публични мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).

(2) Публикува се основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др.

2. ПРОДАВАЧ

(1) Билетите се продават чрез системата за продажби собственост на „Сплотеника“ ЕООД, с адрес на регистрация: гр. Шумен, ул. „Георги Кирков” № 5, ет.3, ап.9, вписано в Търговския регистър с ЕИК 205800578.

(2) При продажбата на билетите „ Сплотеника” ЕООД действа от името и за сметка на съответния организатор на събитието .

 (3) Адресът на мястото, където „ Сплотеника” ЕООД осъществява стопанската си дейност, съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1. 

(4) Данните за контакт на „ Сплотеника” ЕООД са както следва: интернет страница historicalart.bg, адрес на електронна поща : angelov.work1@gmail.com, телефон за връзка 0885282553.

3. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯ

(1) Развлекателните събития, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата historicalart.bg, се организират от трети лица, различни от продавача на билетите„ Сплотеника” ЕООД . Тези трети лица, наричани по-долу „Организаторите“, имат задължението да осигурят на държателите на билетите достъп до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието и обещаното качество на развлекателната услуга.

(2) Организаторите определят мястото и времето на провеждане на събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени в участниците във фестивали, включително хедлайнери, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.

4. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

(1) Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата historicalart.bg клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от„ Сплотеника” ЕООД , с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.

(3) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:

1. Плащане по банков път - при избор на тази опция клиентът вижда подробна информация за банковите реквизити на банковата сметка на „ Сплотеника” ЕООД. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок от 3 работни дни, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката;

2. Плащането ще бъде осъществено с дебитна или кредитна карта.

5. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ

(1) Поръчаните билети са във формат pdf-файл и биват изпратени на електронната поща, която е зададена при покупката.  

(2) При получаване на билетите картодържателят, заплатил билетите, съответно наредителят на банковия превод, е задължен да удостовери самоличността си пред служителите на „ Сплотеника” ЕООД чрез представяне на лична карта.

6. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

(1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказот закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

7. СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

(1) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие при предаване на събитието по телевизията да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“. Повече информация можа да намерите тук.